3-3

Şirketimizde mevcut Ar-Ge çalışmaları kapsamında tanıya ve tedaviye yönelik denge cihazları geliştirilmektedir. Geliştirilmekte olan cihazlarımızdan bir tanesi Bilgisayarlı Dinamik Postürografi (BDP) de kullanılmaktadır. Geliştirilen denge cihazı, hastaların denge ölçümleri için uygulanan test sonuçlarını sayısal veriler halinde sunarak objektif değerlendirme imkanı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.Cihaz yalnızca hasta bireylerde değil sağlıklı kişilerde ve sporcularda da denge geliştirmeye yönelik kullanılabilecektir. Bu bağlamda cihazın yenilikçi yönü yalnızca değerlendirme ve tanılama amacıyla değil tedavi amacıyla da kullanılabilecek olmasıdır. Cihaz bu yönüyle daha önce bu alanda geliştirilmiş ürünlerden ayrılmaktadır. Tedavi kapsamında kullanılacak olan sanal gerçeklik gözlükleri için sanal gerçeklik sisteminin ve bunun içerisinde bulunan tedaviye yönelik oyun ve testlerin geliştirilmesi de Ar-Ge çalışmalarımız kapsamındadır.

Öte yandan şirketimiz bünyesinde, hastanın üzerine çıkarak hangi ayağına daha fazla ağırlık verdiğine, dengesini koruyup koruyamadığına, dengesini kaybetmeden ne kadar dalgalanmaya maruz kalabildiğine dair nicel ölçümler yapan  kuvvetölçer platformu geliştirilmektedir. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında, işlevsel, kolay taşınabilen, hata payı minimum düzeyde olacak ve hastayı normal bir bireyle karşılaştırmaya olanak verecek kuvvetölçer platform tasarımının yapılmasına üzerine çalışmalar yürütülmektedir.