3-2

Yapılan akademik araştırmalar göstermektedir ki geriatrik bireylerde düşme kaynaklı ölümler %27lik bir dilime sahiptir. Ayrıca düşme sonrası bireylerde düşme korkusu ve bu korku sonucu hareketsizlik, kas gücü kaybı, yürüme problemi, sosyal yaşamın kısıtlanması ve dışarıya çıkamama gibi bireyin yaşam kalitesini düşüren anksiyete sendromu gelişir. Hacettepe Üniversitesi ile beraber geliştirilen Virtual Balance ile sanal gerçeklik uygulamalarının rehabilitasyonda kullanımının yaşlılar üzerinde ne kadar başarılı olacağı yürütülecek klinik araştırmaların başında gelmektedir. Bilgisayarlı Dinamik Posturografi protokolleri normal bireylerle denge problemi olan bireylerin skorlarının karşılaştırılması ile işler. Yapılan ilk klinik çalışmalar denge problemleri olmayan bireylerin denge skorlarını kaydetmek olmuştur. Bulunan bu değerler denge problemleri olan bireylerin değerleriyle karşılaştırılarak, denge problemine üç temel duyusal yetenekten (iç kulakta yer alan vestibüler sistem, görme, eklem ve kas içerisindeki algı sistemleri) hangisinin sebep olduğu tespit edilecektir. Ardından hastanın düşme riski yok, düşme riski az, düşme riski orta, düşme riski yüksek ve düşme riski kesin sınıflandırmalarından hangisinde olduğu saptanacaktır.