Denge sorunları kronik baş dönmesi, inme, felç, kafa travmaları, Parkinson, MS ve benzeri pek çok nörolojik hastalığa eşlik edebilen, geriatrik bireylerde yaşlanma belirtisi olarak ortaya çıkabilen bunun yanı sıra pek çok yaş grubunda da görülebilen sorunlardır. Kaynaklarının doğru teşhis edilmesi ve tedavi edilmeleri oldukça önemlidir. Robotic Balance teşhis ve tedavi hizmetini gelişmiş teknolojisi ile kullanıma sunar.

Denge sorunlarının tedavisinde son yıllarda Bilgisayarlı Dinamik Postürografi (BDP) yönteminin kullanımı yaygınlaşmıştır. BDP sistemleri denge kontrolünde etkili olan duyusal ve nöromotor mekanizmalardaki bozuklukların objektif ve analitik bir biçimde ölçülmesini ve sorun kaynağının spesifik olarak tespit edilebilmesini sağlar. Cihazımız Robotic Balance BDP kullanılarak oluşturulmuş bir rehabilitasyon cihazıdır. Robotic Balance somatosensör ve motor uyaranlar veren kuvvet ölçer platform ve görsel uyaranlar sağlayan hareketli paravan, paravanla bütünleşik LED ekran ve bunlara ek olarak rehabilitasyon teknolojilerinde son yıllarda kullanılmaya başlanan sanal gerçeklik sisteminden oluşur. Cihaz içindeki görsel modüllerden biri tercih edilerek değerlendirme ve tedavide ihtiyaca göre kullanılır.

Modüller:

  • LED ekran ve hareketli platform
  • Sanal gerçeklik sistemi

BDP testleri sırasında hasta kuvvetleri algılayabilen ve hareket edebilen bir destek yüzeyi üzerinde ayakta durmaktadır. Destek yüzeyinin ve/veya görsel çevrenin hareketleri ile hastaya aralıklı olarak uyaranlar verilir ve bu uyaranlara adaptasyon gösterip dengesini koruması beklenir. Bilgisayar sistemi hastanın bu durumlar karşısındaki postüral dengesini ve motor tepkilerini ölçmek amacıyla kuvvetölçer yüzeyden gelen sinyalleri kişinin maruz kaldığı koşullarla birlikte inceler ve analiz sonuçlarını hazırlar.

Robotic Balance kuvvetölçer platform ve görsel modüllerin birlikte kullanımı ile dinamik bir denge cihazı olarak kurgulanmasının yanı sıra kuvvetölçer platformun tek başına kullanımı ile statik denge cihazı görevi de görür.

HASTALAR İÇİN

Robotic Balance hastaların sahip oldukları denge probleminin kaynağının kolaylıkla tespit edilmesini sağlar. Kullanılacak görsel modüller dahilindeki oyunlar farklı yaş grupları için özel olarak tasarlanmıştır. Bu oyunlar hastaların eğlenerek tedavi olmalarını sağlar ve tedaviye katılımlarını arttırır.

Sistemimiz hasta için yüksek güvenlik önlemleri ile donatılmıştır. Hastanın güvenli bir ortamda bulunması tedaviye katılımda korku, endişe ve bunların sebep olabileceği ağrı, spazm ve kaygı kaynaklı tedaviye katılımda yetersizlik gibi faktörleri elimine eder.

KLİNİKLER İÇİN

Denge sorunları sıkça karşılaşılan sorunlar olmakla birlikte kaynağının doğru tespit edilebilmesi konusunda manuel klinik testler yetersiz kalmaktadır. Kaynağı tespit edilmeksizin denge problemini tam anlamıyla çözmek mümkün değildir.

Robotic Balance test sonuçlarını sayısal veriler halinde sunarak klinikte objektif bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Bu yönüyle kliniklerde hali hazırda kullanılmakta olan manuel denge testlerine üstünlük sağlar. Cihaz hem değerlendirme hem tedavi için yüksek donanımla geliştirilmiştir. İçeriğinde bulunan hareketli paravan ve LED ekran, hareketli kuvvetölçer platform ve sanal gerçeklik sistemi ile hastalara en gerçekçi deneyimi sunmak hedeflenmiştir.

Cihazın yüksek güvenlik önlemleriyle donatılmış olması hasta güvenliği açısından faydalı olduğu gibi sağlık personellerine de kullanım kolaylığı sağlar ve iş yükünü azaltır.