Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Nedir?

Temelde kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanısı, konservatif (cerrahi dışı) tedavisi ve rehabilitasyonunu konu edinen bir tıbbi uzmanlık dalıdır. Bununla birlikte, yalnız kas-iskelet sistemi değil, diğer sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizlikler de bu dalın alanına girer. Dolayısıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon, her yaştan hastada; ağrı, işlev kaybı, yaşam kalitesinde bozulma ve bağımlılık nedeni olan nörolojik, ortopedik, romatizmal ve kardiyopulmoner hastalıkların birincil ya da destekleyici tedavisi ile uğraşır.

Denge Nedir?

Denge, kişinin vücut ağırlık merkezini bedenin taşındığı temel üzerinde idame etme becerisidir. Bu işlem sırasında vücut ağırlığı sürekli olarak çeşitli yönlerde yer değiştirmektedir. Vücut ağırlık merkezindeki bu oynama payı bireye güvenli ve hızlı şekilde koordineli hareket yapma ve dengeyi bozabilecek dış etkenlere adapte olabilme imkânı tanımaktadır.

Denge Problemleri Kimlerde Görülür? Nasıl Tedavi edilir?

Baş dönmesi, inme, felç, kafa travmaları, Parkinson, Multipl Skleroz gibi nörolojik hastalıklar, yaşlılık kaynaklı nedenlerle denge problemleri yaşanmaktadır. Denge bozukluklarının tanı ve tedavisinde genellikle geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Ancak son 10 yıldır denge problemine çözüm oluşturmak amacıyla uluslararası düzeyde kabul görmüş Bilgisayarlı Dinamik Posturografi protokolleri geliştirilmiştir.

Bilgisayalı Dinamik Postürografi Nedir?

Bilgisayarlı Dinamik Posturografi, denge kontrolü işleminde etkili olan çeşitli duyusal, motor ve merkezi adaptif bozuklukları objektif olarak ölçmek ve birbirlerinden ayırt etmek için kullanılan önemli bir değerlendirme tekniğidir. Dünya Sağlık Teşkilatı’nın Uluslararası İşlev, Yetersizlik ve Sağlık Sınıflaması modeline dayalı ve “altın standart” olarak sınıflandırılmış objektif bir yöntemdir. Geliştirmekte olduğumuz sistem bu standartlar çerçevesinde geliştirilecektir.

Bu yöntemle bireyin ayakta durma dengesi günlük yaşamda karşılaşabileceği durumları simüle eden test pozisyonları kullanılarak sayısal olarak ölçülmekte, tedavinin etkinliği objektif verilere dayanarak tespit edilebilmektedir.

Virtual Balance Nedir?

Virtual Balance, dahilindeki kuvvet platformu ve içeriğinde denge testleri ve dengeyi geliştirici oyunlar bulunduran bilgisayarlı ekran sayesinde hastanın ayakta durma pozisyonundaki dengesinin değerlendirilmesini sağlayan bir statik denge cihazıdır.

Robotic Balance Nedir?

Robotic Balance Bilgisayarlı Dinamik Postürografi protokolü ile geliştirilmiş bir dinamik denge tanı ve tedavi cihazıdır. Somatosensör ve motor uyaranlar veren kuvvetölçer platform ve görsel uyaranlar sağlayan hareketli paravan, paravanla bütünleşik LED ekran ve bunlara ek olarak sanal gerçeklik sisteminden oluşur.

Robotic Balance Nasıl Kullanılır?

BDP testleri sırasında hasta kuvvetleri algılayabilen ve hareket edebilen bir destek yüzeyi üzerinde ayakta durmaktadır. Destek yüzeyinin ve/veya görsel çevrenin hareketleri ile hastaya beklenmedik uyaranlar verilir ve bu uyaranlara adaptasyon gösterip dengesini koruması beklenir. Bilgisayar sistemi hastanın bu durumlar karşısındaki postüral dengesini ve motor tepkilerini ölçmek amacıyla kuvvetölçer yüzeyden gelen sinyalleri kişinin maruz kaldığı koşullarla birlikte inceler ve analiz sonuçlarını hazırlar.

Robotic Balance’ın Diğer Ürünlerden Farkı Nedir?

Sanal gerçeklik uygulamaları ile farklı yaş grupları ve farklı problemlere yönelik oyunların geliştirilmesi ve bu oyunların vücut hareketleriyle yönlendirilmesi; sanal gerçeklik gözlüğü teknolojisinin egzersizlerde kullanımıyla motivasyonun arttırılması, 3 eksende hareket edebilen kuvvet ölçer platform sayesinde hem testlerde daha çok eksende değerlendirme imkanı sunması hem de tedavide daha gerçekçi bir hareket kabiliyeti sunması Robotic Balance’ı rakip ürünlerden ayıran özelliklerdir.

Düşme Korkusu Olan Hastalar Denge Cihazlarını Kullanabilir mi? Sisteminizde Yeterli Güvenlik Önlemleri Alınmış Durumda Mı?

Sistemimiz 3 tarafı paravanla çevrili bir kabinden oluşur. Kabin içerisine geçecek hasta güvenlik yeleği giyerek yelek üstündeki askılar vasıtasıyla kabindeki belirli noktalara sabitlenir. Robotic Balance hastaya güvenli bir deneyim sunmakla kalmaz aynı zamanda sanal gerçeklik sistemi sayesinde hastanın düşme korkusunu unutmasını ve denge tedavisine odaklanmasını sağlar. Hastanın düşme korkusu, alınan önlemler sayesinde hastanın cihaz kullanımına engel olmayacağı gibi bu korkunun aşılması için hastanın muhakkak cihazı kullanması gerektiğini gösterir.

Cihazlarınızda Sanal Gerçeklik Sistemi Kullanımının Faydaları Nelerdir?

Sanal gerçeklik uygulamalarının denge rehabilitasyonunda kullanımı oldukça yenidir. Bu uygulamalar geniş görüş açısı ve derinlik hissi yaratarak hastanın dış çevreden izole olmasını, içinde bulunduğu durumu unutarak tamamen sanal ortama yoğunlaşmasını sağlar. Hastayı eğlendirerek motivasyonunu arttırdığı için tedavide devamlılığı da arttırmaktadır. Ayrıca hastanın yarışma duygusu içinde hareket etmesini sağladığı için birey normal hayatta yapamayacağını düşündüğü sınırlarını da aşarak gelişim gösterebilmektedir. Sanal ortamın eğlence boyutu ön plana çıktıkça korku, endişe, ağrı-spazm gibi tedavinin önünde engel teşkil eden unsurlar da geri plana itilmekte ve ilerleme kaydedilmektedir.