Günlük hayatta yaptığımız her aktivite, vücut ağırlığının sürekli olarak yer değiştirmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu sebeple denge problemleri gündelik hayatımızı etkileyen sorunlardır. Virtual Balance’ın amacı, denge problemlerine teşhis koyarak, tedavi sağlamaktır.

Virtual Balance, dahilindeki kuvvet platformu ve içeriğinde denge testleri ve dengeyi geliştirici oyunlar bulunduran bilgisayarlı ekran sayesinde hastanın ayakta durma pozisyonundaki dengesinin değerlendirilmesini sağlayan bir statik denge cihazıdır.

Sağladığı verilerin sayısal oluşu tanıya ve tedavinin niteliğinin objektif olarak değerlendirilmesine katkı sağlar.

HASTALAR İÇİN

Denge problemleri her yaşta görülebilen, farklı sebepleri olan problemlerdir. Bu problemlerin hangi organ/sistem kaynaklı olduğu kolay anlaşılamadığından çoğu hasta yanlış doktora gitmekte ve hastalar problemlerinin hangi kategoriye girdiğini anlayamamaktadır. Denge problemlerine teşhis koyabilmek için farklı disiplinlerde çalışan doktorların bir arada farklı kategorilerde test yapması gerekmektedir. Ancak Bilgisayarlı Dinamik Postüragrafi protokolleri sayesinde denge problemlerine hangi organın veya sistemin sebep olduğu kolayca bulunabilmektedir.

Virtual Balance hastalarda değerlendirme, düşme riskinin önlenmesi, vestibüler rehabilitasyon ve postüral stabilizasyonun geliştirilmesi amaçlarıyla kullanılabilir.

KLİNİKLER İÇİN

Cihazımız denge problemlerinin tanı ve analizini yaparak probleme tedavi oluşturmayı amaçlar. Bilgisayarlı Dinamik Postürografi protokolleri kullanılarak problemin kaynağı ve derecesi belirlenir.

Cihazımız tüm tanı ve analiz aşamalarında hastanın güvenliği ön planda olacak şekilde tasarlanmıştır.

Test sonuçlarını sayısal veriler halinde sunar. Klinik testlere göre daha objektif bir değerlendirme imkanı sağlar.

Testler düzenli aralıklarla tekrarlandığında hastanın klinik tedavilere verdiği yanıtlar kolaylıkla saptanabilir.

Görsel geribildirim sağlar.

Her yaş grubuna özel tasarlanmış oyunlarla hareketler hastalar için somut hale gelmiş olurken hasta motivasyonu da yüksek tutulur.

Cihazda, denge probleminin analizi için yapılacak testler şunlardır:

  • Duyusal Organizasyon Testi: Duyu girdileri (görsel, somatosensör ve vestibüler bilgi) farklı kombinasyonlarda kısıtlandığında bireyin duruş pozisyonunun sürdürebilme yeteneğini değerlendirir.
  • Motor Kontrol Testi: Bu test içinde hastanın beklenmeyen çevresel değişikliğe (alt zeminin öne arkaya kayması) karşı hızlıca ve otomatik olarak adapte olabilme yeteneği değerlendirilir.
  • Adaptasyon Testi: Hastanın alt zemindeki destek yüzeylerinde beklenmedik değişikliklere karşı (platformun öne veya arkaya eğilmesi durumda) motor reaksiyonlarını değiştirebilme ve vücut salınımlarını azaltabilme becerisini değerlendirir.

Bu geribildirimler ve ölçümler kuvvetölçer yüzey sayesinde yapılır. Harekete duyarlı olan bu yüzey, ağırlık merkezindeki salınımları kaydedip normal değerlerle karşılaştırarak analiz raporlarının oluşturulmasını sağlar.